HLV Hải Phòng: “Trọng tài không theo sát tình huống”

HLV Hải Phòng: “Trọng tài không theo sát tình huống”

Ông Chu Đình Nghiêm thẳng thắn cho biết sau trận đấu, nhiều người xem trận đấu nhắn tin, gọi điện ch