Trọng tài khiến fan Liverpool tức giận, mất toi cơ hội đối mặt thủ môn MU, vì thổi hết hiệp trái lẽ thường

Trọng tài khiến fan Liverpool tức giận, mất toi cơ hội đối mặt thủ môn MU, vì thổi hết hiệp trái lẽ thường

Khi đồng hồ mới nhảy sang giây thứ 54, tức còn khoảng chừng 6 giây nữa mới kết thúc 1 phút bù giờ, t