tôn thất nhật tân

Kỳ thủ Tôn Thất Nhật Tân đăng quang Trạng Cờ Đất Việt【tôn thất nhật tân】:Sau 2 ngày thi đấu đầy gay