số áo của buffon

số áo của buffon

Vì sao Buffon từ chối nhận áo số 1 và băng đội trưởng khi trở lại Juve?【số áo của buffon】:Vào tối qu