Nguyễn Văn Toàn chưa dám về Hải Dương

Nguyễn Văn Toàn chưa dám về Hải Dương

Sau khi rời HAGL, Văn Toàn chưa thể về thăm nhà, mà ở lại chung cư của anh ở Hà Nội. Khu vực quanh n