người cá levi

người cá levi

Levi được cả khán đài hét vang tên vì cứu lấy danh dự cho NA LCS Bắc Mỹ【người cá levi】:​Levi là cái