Hàng vạn người Argentina xếp hàng dài cả cây số để vào viếng Maradona

Hàng vạn người Argentina xếp hàng dài cả cây số để vào viếng Maradona

Dòng người xếp hàng vào viếng Maradona lên đến cả cây số.Hàng vạn người dân Argentina ở Buenos Aires

Doping: Góc khuất đen tối trong bóng đá

Doping: Góc khuất đen tối trong bóng đá

Không giống đạp xe hay điền kinh từng rung chuyển bởi những vụ bê bối chất cấm, việc sử dụng doping