lương ronaldo 1 tuần

lương ronaldo 1 tuần

1 giờ kiếm 70 triệu, lương cao nhì Serie A sau Ronaldo, dại gì Ramsey không chọn Juve【lương ronaldo