Hoàng Anh Gia Lai tuyển chọn được 5 tài năng bóng đá trẻ tại Cần Thơ

Hoàng Anh Gia Lai tuyển chọn được 5 tài năng bóng đá trẻ tại Cần Thơ

Chiều 12.6, chương trình tìm kiếm tài năng bóng đá do Hoàng Anh Gia Lai tổ chức tại Cần Thơ đã kết t