HLV Đức Thắng sẽ thay đổi chiến thuật khi có Văn Lâm

HLV Đức Thắng sẽ thay đổi chiến thuật khi có Văn Lâm

Đặng Văn Lâm sẽ giúp hàng thủ Bình Định chắc chắn CLB Bình Định Sau trận thua trước