Xây dựng trường đua F1 Việt Nam tốn kém như thế nào?

Xây dựng trường đua F1 Việt Nam tốn kém như thế nào?

Với 21 chặng đua cùng 425 triệu người xem truyền hình trong năm, giải đua Công thức 1 – F1 Grand Pri