đức bị loại

đức bị loại

Hn Quốc 2-0 Đức: Nh v địch bị loại ở vị tr cuối bảng【đức bị loại】:Young-GwonKim đưa được bóng vào lư