Góc thống kê: Tuyển Campuchia sẽ “gặp hoạ” nếu chơi đôi công với tuyển Việt Nam

Góc thống kê: Tuyển Campuchia sẽ “gặp hoạ” nếu chơi đôi công với tuyển Việt Nam

Đội tuyển Campuchia thường được đánh giá thấp hơn tuyển Việt Nam mỗi lần gặp mặt. Ở cấp độ đội tuyển