HLV Park Hang-seo, bầu Hiển dự khán trận Bình Định – Hà Nội

HLV Park Hang-seo, bầu Hiển dự khán trận Bình Định – Hà Nội

Một thành viên trong ban lãnh đạo đội Bình Định chia sẻ: “Chúng tôi được thông báo, huấn luyện viên