Đình Trọng xác định bến đỗ mới sau khi rời Hà Nội FC

Đình Trọng xác định bến đỗ mới sau khi rời Hà Nội FC

Đình Trọng vừa hết hạn hợp đồng với Hà Nội FC. Anh trở thành cầu thủ tự do và có thể chủ động đàm ph