Danh sách U23 Việt Nam mới tập trung có gì đặc biệt?

Danh sách U23 Việt Nam mới tập trung có gì đặc biệt?

Sự trở lại của những trụ cột U23 Việt Nam công bố danh sách 32 cầu thủ được gọi lên tập trung, chuẩn