“Cung thủ” Đỗ Thị Ánh Nguyệt gửi lời cảm ơn và mong khán giả tiếp tục ủng hộ đoàn thể thao Việt Nam

“Cung thủ” Đỗ Thị Ánh Nguyệt gửi lời cảm ơn và mong khán giả tiếp tục ủng hộ đoàn thể thao Việt Nam

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt hoàn thành bài thi ở nội dung cung 1 dây cá nhân nữ ở thứ hạng 49 chung c