Kẻ hủy diệt Lewandowski: Sóng gió phủ đời trai, thành công nhờ vào vợ

Kẻ hủy diệt Lewandowski: Sóng gió phủ đời trai, thành công nhờ vào vợ

Với 55 bàn đã ghi sau 46 trận mùa này, có nghĩa Robert Lewandowski đã ghi nhiều hơn 1 bàn mỗi trận.