Chấn động ghế ngồi của MU và Liverpool bị trộm "khoắng sạch" tại Thái Lan

Chấn động ghế ngồi của MU và Liverpool bị trộm "khoắng sạch" tại Thái Lan

Man United và Liverpool đều đã rời Thái Lan sau trận “đại chiến” đáng nh