Champions League có hàng loạt thay đổi lớn từ mùa 2024/25

Champions League có hàng loạt thay đổi lớn từ mùa 2024/25

Nhà đài BT Sport (Anh) đưa tin, UEFA quyết định thực hiện 6 sự thay đổi rõ rệt về mặt format từ mùa