VFF bác đơn khiếu nại của CLB Hải Phòng

VFF bác đơn khiếu nại của CLB Hải Phòng

Liên quan đến việc khán giả của CLB Hải Phòng đã có hành động xúc phạm trọng tài Hoàng Ngọc Hà trong