Barcagate là gì?

Barcagate là gì?

Vụ việc nổ ra vào ngày 17/2/2020, khi kênh SER đưa tin ban lãnh đạo Barca, từ cuối năm 2017, thuê I3