Kịch tính cuộc đua ngôi đầu Giải Hạng nhất quốc gia

Kịch tính cuộc đua ngôi đầu Giải Hạng nhất quốc gia

Cuộc đua ngôi đầu bảng xếp hạng Giải Hạng nhất quốc gia 2022 vào lúc cao trào khi 3 đội dẫn đầu, lần