Chân dung ông anh quý hóa của Ronaldinho, người đã đưa cả hai anh em vào tù

Chân dung ông anh quý hóa của Ronaldinho, người đã đưa cả hai anh em vào tù

“Anh ấy là thần tượng của tôi”, Ronaldinho nói về anh trai Roberto de Assis Moreira, hay còn được gọ