Giải vô địch Messori trong 7 năm liên tiếp là một bi kịch hoặc đảo ngược … bạn vẫn có thể được giải cứu chứ?

Giải vô địch Messori trong 7 năm liên tiếp là một bi kịch hoặc đảo ngược … Tôi vẫn có thể tự cứu mình? Mục tiêu của Messi to Paris là giành được chiếc cúp UEFA Champions League